UNITED24 - Make a charitable donation in support of Ukraine!

Military

Russian Missiles

Designation CrosswalkSurface-to-Air
Land
Surface-to-Air
Naval
Theater / Operational Missiles

SAM RadarsSA-1 GUILD
SA-2 GUIDELINE
SA-3 GOA
SA-4 GANEF
SA-5 GRIFFON
SA-5 GAMMON
SA-6 GAINFUL
SA-7 GRAIL
SA-8 GECKO
SA-9 GASKIN
SA-10 GRUMBLE
SA-11 GADFLY
SA-12 GLADIATOR
SA-13 GOPHER
SA-14 GREMLIN
SA-15 GAUNTLET
SA-16 GIMLET
SA-17 GRIZZLY
SA-18 GROUSE
SA-19 GRISON
SA-20 GARGOYLE
SA-21 GROWLER
SA-22 GREYHOUND
SA-23 GIANT
SA-24 Grinch
SA-25 Verba
SA-26 S-500 Samoderzhets
SA-__ S-350
SA-__ S-400
SA-__ S-1000
SA-__ 42S6 MorfeiSA-N-1 GOA
SA-N-2 GUIDELINE
SA-N-3 GOBLET
SA-N-4 GECKO
SA-N-5 GRAIL
SA-N-6 GRUMBLE
SA-N-7 GADFLY
SA-N-8 GREMLIN
SA-N-9 GAUNTLET
SA-N-10 GROUSE
SA-N-11 GRISON
SA-N-12 GRIZZLY
SA-N-13 no data ???
SA-N-14 GROUSE
SA-N-15 no data ???
SA-N-16
SA-N-17 Grizzly ??
SA-N-18 Grouse ??
SA-N-19 no data ???
SA-N-20 GARGOYLE
9M96E Redut
Air-to-Air Air-to-Surface Aviation Bombs
AA-1 ALKALI
AA-2 ATOLL
AA-3 ANAB
AA-4 AWL
AA-5 ASH
AA-6 ACRID
AA-7 APEX
AA-8 APHID
AA-9 AMOS
AA-10 ALAMO
AA-11 ARCHER
AA-12 ADDER
AA-13 ARROW
X-BPLA

10X
AS-1 KENNEL
AS-2 KIPPER
AS-3 KANGAROO
AS-4 KITCHEN
AS-5 KELT
AS-6 KINGFISH
AS-7 KERRY
AS-8 Spiral
AS-9 KYLE
AS-10 KAREN
AS-11 KILTER
AS-12 KEGLER
AS-13 KINGPOST
AS-14 KEDGE
AS-15 KENT
AS-16 KICKBACK
AS-17 KRYPTON
AS-18 KAZOO
AS-19 KOALA
AS-20 KAYAK
AS-21 Kh-90 GELA
AS-22 Kh-59MK2S/-69
AS-23 Kh-38/36
AS-24 Kh-36 no data !!
AS-25 Kh-50 no data !!
AS-26 Kh-BD
AS-27 Sunburn A Kh-41 Moskit
AS-28 Strobile Kh-61 Yahkont
AS-29 Sizzler Club A
AS-__ Alfa
AS-__ Kh-32 AS-4M
AS-__ Kh-72 Zirkon ASM
AS-__ Kh-74M2 "GZUR"
AS-35 no data ???
AS-36 KILLJOY Knizhal (Kh-76)
AS-37 BrahMos AL
AS-__ BrahMos-II
AS-__ Hermes ATS
AS-__ Gremlin GZUR
AS-__ Kh-95
X-BPLA

Artillery Rockets Surface-to-Surface
[tactical]
Surface-to-Surface
Naval
FROG
FROG-1
FROG-2
FROG-3
FROG-4
FROG-5
FROG-6
FROG-7
SS-21

Anti-Tank
AT-1 Snapper
AT-2 Swatter
AT-3 Sagger
AT-4 Spigot
AT-5 Spandrel
AT-6 Spiral
AT-7 Saxhorn
AT-8 Songster
AT-9 Ataka
AT-10 Stabber
AT-11 Sniper
AT-12 Swinger
AT-13 Metis-M
AT-14 Kornet
AT-15 Khrizantema
AT-16 Vikhr
AT-__ Hermes ATS


SS-N-1 Scrubber
SS-N-2 Styx
SS-N-3 Sepal
SS-N-7 Starbright
SS-N-9 Siren
SS-N-10
SS-N-11
SS-N-12 Sandbox
SS-N-14 Silex ASW
SS-N-15 Starfish ASW
SS-N-16 Stallion ASW
SS-N-19 Shipwreck
SS-N-22 Sunburn
SS-N-25 Switchblade
SS-N-26
SS-N-27 Sizzler
SS-N-29 RPK-9 Medvedka
SS-N-30 Kalibr
SS-N-31 no data ???
SS-N-33 Zircon
SS-N-35 Alfa
SS-N-36 BrahMos
SS-N-37 BrahMos-II


SSC-1 Shaddock
SSC-2 Salish
SSC-3 Styx
SSC-4 Slingshot
SSC-5 Stooge
SSC-6 Sennight
SSC-7
SSC-X-8 9M729


VA-111 ShkvalNEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list 
Page last modified: 27-03-2023 18:06:36 ZULU