The Largest Security-Cleared Career Network for Defense and Intelligence Jobs - JOIN NOW

Military


Soviet Navy Ships
1945-1990 - Cold War

Modernization
Ship Designations
Ship Project Numbers
Ships - 1860-1890
Ships - 1890-1917
Ships - 1917-1945
Ships - 1945-1990

Type Class IOC Tonnage Inventory
Russian NATO 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Ballistic Missile Submarines
PLARB Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya
Submarine Nuclear - Rocket, Ballistic
.. .. ... ... ... ... ... ... 83 63
941AkulaTYPHOON198138,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 3 6
667 BDRMDelfinDELTA IV198518,000 .. .. ... ... ... ... ... ... -- 4
667 BDR KalmarDELTA III197610,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 14 14
667 BDMurena-MDELTA II197511,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 4 4
667 BMurenaDELTA I197311,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 18 18
667 AMNavaga MYANKEE II1980 10,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
667 ANavaga YANKEE I19679,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 21 11
658HOTEL I1961 5,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 0
HOTEL II1964 5,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 8 5
629 AGOLF II1967 3,500 .. .. ... ... ... ... ... ... 14 0
629GOLF I1959 3,500 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 0
611 ABZULU V1957 2,400 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 0
Cruise Missile Submarines
PLARK Atomnaya podlodka raketnaya krilataya
[Atomic Winged Rocket Submarine]
.. .. ... ... ... ... ... ... 72 72
949AAnteyOscar II 1986 24,000 .. .. ... ... ... ... ... ... ... 4
949GranitOscar I 1982 22,500 .. .. ... ... ... ... ... ... 2 2
667 ARGrosha YANKEE NOTCH1983 11,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 6 6
670MSkat-MCharlie II 1974 5,400 .. .. ... ... ... ... ... ... 6 6
670SkatCharlie I 1968 5,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 9 8
661AncharPapa 1969 7,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 0
675Echo II 1962 6,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 28 26
659Echo I1960 5,500 .. .. ... ... ... ... ... ... 4 4
651Juliett1963 4,100 .. .. ... ... ... ... ... ... 16 16
Attack Submarines [nuclear]
PLA Atomnaya podvodnaya lodka (Atomic Submarine)
.. .. ... ... ... ... ... ... 71 64
971Bars / Shchuka-B Akula 19859,100 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 5
945Barrakuda Sierra 1984 10,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 2
685Plavnik Mike1984 8,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 0
705Lira Alfa1972 4,300 .. .. ... ... ... ... ... ... 6 1
671ShchukaVictor 1967 6,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 48 46
627KitNovember 1958 4,750 .. .. ... ... ... ... ... ... 12 6
667 ANavaga YANKEE I19679,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 3 3
Special-Designation Submarines
[Podvodnaya Lodkae Spetsial'nogo Naznacheniya - PLSN]
.. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
1910KashalotUniform19891,580 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 1
678X-Ray19831,450 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
Diesel Electric Submarines
(Dizel'naya Elektricheskia Podvodnaya Lodka)
.. .. ... ... ... ... ... ... 140 65
877GranayKilo1982 3,900 .. .. ... ... ... ... ... ... 9 18
641BTango1972 4,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 20 20
1231Dolphin1962 ,00 - - - - - - - - - -
641Foxtrot19582,475 .. .. ... ... ... ... ... ... 50 ? 25
633Romeo19581,700 .. .. ... ... ... ... ... ... 8 ?
617 Whale1956 950 - ... ... ... ... ... ... ... ... ...
611 BZulu1952 1,900 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
613 SWhiskey1951 1,350 .. .. ... ... ... ... ... ... + 50 ...
96 M 1948 280 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ex-Type VII 1946 769 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
614 ex-Type XXI 1946 1,621 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
XVI Project 97 194x 838 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X-bis Shch 1941 590 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
IX-bis S [ex-N] 1939 836 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
XIV KE-9 1939 1,500 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X Shch 1936 584 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
IX S [ex-N] 1936 840 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
V-bis2 Shch Zubatka 1935 584 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
V-bis Shch Sazon 1935 592 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
V Shch Losos 1933 592 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
IV P Pravda 1936 931 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
III SC Shchuka 1933 572 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
I D Dekabrist 1930 934 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Minelaying Submarines [conventional]
XIII-bis L 1942 1,108 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
XIII L 1942 1,120 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
XI L Voroshilvets 1936 1,040 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
II L Lenits 1933 1,025 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Other Submarines [conventional] .. .. ... ... ... ... ... ... 7 9
1710Makrel'Beluga19871,900 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 1
1840Lima19792,450 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
940LenokIndia 19754,800 .. .. ... ... ... ... ... ... 2 2
690KefalBravo1967 2,900 .. .. ... ... ... ... ... ... 4 4
Small Submarine
(MPL - Malaya Podvodnavy Lodka)
865PiranyaLosos1988390 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 1
A615 M Quebec 1955 411 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
615 M Quebec 1953 392 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
XV M Project 96 1943 281 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
XII-bis M 1938 206 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
XII M 1937 206 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
VI-bis M 1935 161 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
VI M 1934 157 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Super-Small Submarine
(SMPL - Sverkhmalaya Podvodnavy Lodka)
+ + + + + + + + +
1827O Bester ... ... ...
16810 Rus' ... ... ...
1906 Poisk-6 ... ... ...
1855 Priz ... ... ...
1841 ... ... ...
1839 ... ... ...
1837 ... ... ...
1832 Sever / Poisk-2 ... ... ...
1825 Sever-2 ... ... ...
1806 Poisk ... ... ...
908 Triton-2 ... ... ...
907 Triton-1 ... ... ...
Aviation Cruiser / Aircraft Carrying Cruiser -- -- -- -- -- ... ... ... 5 6
1143.7Orel Ul'yanovsk -- 79,750 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
1178Kherson -- -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
1143 KrechyetKiev 1975 43,500 .. .. ... ... ... ... ... ... 3 4
1020 Khalzan -- -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
1153 Orel -- -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
1160 Orel 1972 -- -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
1123 KondorMoskva1967 14,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 2 2
Battleships & Battlecruisers - - - - - - -
23Sovetskii Soyuz -- 59,150 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
82Stalingrad -- 42,500 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
69Kronstadt -- 42,800 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
66 -- 30,750 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
Gangut 1914 25,000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
War Prizes ,000 - 2 - - - - - - - -
Cruisers .. .. ... ... ... ... ... ... 32 26
1144Orlan Kirov1980 25,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 2 3
1164Atlant Krasina / Slava1983 11,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 3
1134BerkutKresta 1968 7,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 14 14
1126PROJECT1968 7,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 14 14
58Grozny Kynda 1962 5,500 .. .. ... ... ... ... ... ... 4 4
68-bisSverdlov 1952 16,300 .. .. ... ... ... ... ... ... 11 2
68Chapayev 1946 11,300 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
66 19xx 37,500 .. .. ... ... ... ... ... ... - -
65 19xx 15,580 .. .. ... ... ... ... ... ... - -
26-bisMaxim Gorkiy 1938 7,750 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
26Kirov 1935 7,750 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
ex-Svetlana 1927 7,600 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Destroyers .. .. ... ... ... ... ... ... 74 52
956Sarych Sovremenny19807,900 .. .. ... ... ... ... ... ... 4 11
1155.1Fregat Udaloy19808,400 .. .. ... ... ... ... ... ... 7 11
1134.2Berkut-BKara1971 8,800 .. .. ... ... ... ... ... ... 7 7
61Kashin 1962 4,950 .. .. ... ... ... ... ... ... 19 18
57PLOKrupnyy / Kanin 1960 4,500 .. .. ... ... ... ... ... ... 8 3
56MKildin1958 3,450 .. .. ... ... ... ... ... ... 4 2
56SpokojnyiKotlin1955 3,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 25 0
41Neystrashimyi 1950 3,010 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
311961 3,250 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
30bisSkory / Smelyi1950 3,066 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
30Olichnyi 1939 2,016 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
48Kiev 1939 2,350 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
20-ITashkent 1937 2,836 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
7-uStoroshevoi 1936 1,990 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
7Gnevnyi 1935 1,885 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
45Optinyi 1935 1,595 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
38Minsk 1934 2,280 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
1Leningrad 1932 2,030 -- -- -- -- -- -- -- ... ... ...
Yakov Sverdlov [ex-Novik] 1921 1,260 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Frigates [ASW] .. .. ... ... ... ... ... ... 33 33
1135.6DozornyKrivak II19773,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 11 11
1135Burevestnik Krivak I1970 3,600 .. .. ... ... ... ... ... ... 21 21
1159DelfinKoni 19751,900 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1

Corvettes ["Patrol Ships"]

.. .. ... ... ... ... ... ... 185 200
133MParchim II 1986 910 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 1
133.1Parchim1986935 .. .. ... ... ... ... ... ... ... 9
1234Ovod / BuryaNanuchka1969770 .. .. ... ... ... ... ... ... 34 36
1124AlbatrosGrisha1968 1,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 50+ 78
35Mirka19641,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 18 18
159Petya19611,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 45 31
50GepardRiga19541,400 .. .. ... ... ... ... ... ... 35 31
42BerkutBerkut19521,339 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
52 Purga 1954 3,165 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29 Yastreb 1944 842 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
43 Zhemchug 1937 580 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
39Sneg1938590 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
nkKirov1935810 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4Shtorm1932487 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2Uragan1930580 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Patrol Craft .. .. ... ... ... ... ... ... 430 425
903LunUtka1989400 .. .. ... ... ... ... ... ... ... [1]
1041.0 Svetlyak 1989 365 .. .. ... ... ... ... ... ... ... 1
1240 Urugan Sarancha 1986 320 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
1208 Videlsya / Slepen Yaz 1980 370 .. .. ... ... ... ... ... ... 10 15
1241.2Molniya-2 Pauk1980 495 .. .. ... ... ... ... ... ... 10 22
1241Molniya-M Tarantul1979490 .. .. ... ... ... ... ... ... 25 45
133 Antarets Muravey 1979 230 .. .. ... ... ... ... ... ... 10 10
1141.1 Sokol Mukha 1986 320 .. .. ... ... ... ... ... ... ... 2
1141 Sokol Babochka 1978 320 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
Slepen 1968 230 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
206ER Mol 1978 170 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
206MR Vikhr Matka 1978225 .. .. ... ... ... ... ... ... 12 16
206MShtormTurya1972250 .. .. ... ... ... ... ... ... 31 31
206 Shershen 1962 170 .. .. ... ... ... ... ... ... 30 10
Poti 1961 400 .. .. ... ... ... ... ... ... 60 50
1231Dolphin1962 ,00 - - - - - - - - - -
205P Tarantul Stenka 1967 210 .. .. ... ... ... ... ... ... 100 100
205MOsa II1966185 .. .. ... ... ... ... ... ... 36 34
205Osa I1959185 .. .. ... ... ... ... ... ... 60 58
183RKomar195785 .. .. ... ... ... ... ... ... 0 0
S.O. 1 1956 215 .. .. ... ... ... ... ... ... 30 12
264M T-58 1957 880 .. .. ... ... ... ... ... ... 3 3
T-43 1950 600 .. .. ... ... ... ... ... ... 11 9
Mine Warfare
ALESHA .. .. .. - - - - ... ... ...
1266.0 GORYA 1988 1228 .. .. ... ... ... ... ... ... - 1
266DM Akvamarine-2 NATYA II 1982 873 .. .. ... ... ... ... ... ... 1 1
266M Akvamarine NATYA 1979 873 .. .. ... ... ... ... ... ... 13 13
YURKA .. .. .. - - - - ... ... ...
1265 YAKHONT SONYA 1972 450 .. .. ... ... ... ... ... ... 50? 40?
257 VANYA 1961 .. .. .. .. .. .. .. ... ... ...
1259.2 SAPFIR LIDA 1989 135 .. .. .. .. .. .. ... ... ...
1259 MALAKHIT OLYA 1973 66 .. .. .. .. .. .. ... ... ...
1258 KOROND YEVGENYA 1970 98 .. .. .. .. .. .. ... ... ...
696 TOLYA 1990 .. .. .. .. .. .. .. ... ... ...
NEL'MA RYBAK .. .. .. .. .. .. .. ... ... ...
TR-40 .. .. - - - - - ... ... ...
K-8 .. .. - - - - - ... ... ...
BALTIKA .. .. .. .. .. .. .. ... ... ...
1300 PRORYVATEL TANYA 1987 .. .. ... ... ... ... ... ... - 6
ILYUSHA .. .. .. - - - - ... ... ...
1258 YEVGENYA .. .. .. ... ... ...
266M AKVAMAREN NATYA I MSO .. .. .. ... ... ...
12660 GORYA MHO .. .. .. ... ... ...
12650/1265MYAKHONTSONYA MSC .. .. .. ... ... ...
696TOLYA MSI .. .. .. ... ... ...
1259.2SAPFIRLIDA MHC .. .. .. ... ... ...
1259MALAKHITOLYA MSB .. .. .. ... ... ...
1300PRORYVATELTANYA MSD .. .. .. ... ... ...
Amphibious Warfare
Landing Ships .. .. ... ... ... ... ... ... 34 35
Large Landing Ship (BDK) - Landing Ship, Dock
11780Kherson 198x14,000 - - - - - - - - - -
1174Ivan Rogov YEDNOROG197814,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 2 2
Large Landing Ship (BDK) - Landing Ship, Tank
11711Ivan Gren200 .. .. ... ... ... ... ... ... - -
775Ropucha 19754,000 .. .. ... ... ... ... ... ... 18 19
1171Tapir Alligator19664,500 .. .. ... ... ... ... ... ... 14 14
Medium Landing Ship (SDK) Landing Ship, Medium
774Polnocny-C 1971 1192 .. .. ... ... ... ... ... ... 8? 6?
771APolnocny-B 1970 834 - ... ... ...
771Polnocny-A 1967 800 - - - - ... ... ...
178 1958 1430 - - - - - - - ... ... ...
572 1956 2030 - - - - - - - ... ... ...
Small Landing Ship [MDK] Landing Ship, Medium
450 1951 660 - - - - - ... ... ...
class .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
xxx .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...NEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list


One Billion Americans: The Case for Thinking Bigger - by Matthew Yglesias


 
Page last modified: 23-01-2020 17:46:38 ZULU