ο»Ώ


The Largest Security-Cleared Career Network for Defense and Intelligence Jobs - JOIN NOW

Military


Sultans of Sulu

NameYear Term
Rajah Baginda 1390-1450
Sayyid Abubakar Sahriful Hashim 1450-1480
Kamalud - Din 1480-1500
Amir ul -Umara (Maharaja Diraja) 1500-1520
Mu’izzul Mulwadi-in (Maharaja Upu) 1520-1550
Nasirud-Din (Awab Digunung) 1550-1578
Muhammad-ul-Halim(Pangiran Budiman) 1579-1595
Batara Sha Tengah (Panguian Tindig) 1596-1608
Mawallil Wasit (Rajah Bungsu) 1610-1650
Nasirud-Din 1640 – 1663
Salahud-Din Karamat (Baktial) 1650 – 1680
Shahabud-Din 1685 – 1710
Mustafa Shafiud Din 1711 – 1717
Badarud Din 1 1718 – 1732
Nasarud Din 1732 – 1735
Azimuddin (Amirul Mu’minin) 1735 – 1748 – 1764 – 1774
Muizz-ud-Din 1748 – 1763
Israil 1774 – 1778
Azimuddin II 1778 – 1789
Sharapud - Din 1791 – 1808
Azimuddin III 1789 (40 days reigning only)
Ali ud-Din 1808 – 1821
Shakirullah 1821 – 1823
Jamalul Kiram I 1823 – 1842
Muhammad Pulalun 1842 – 1862
Jamalul Alam 1862 – 1881
Badarud Din II 1881 – 1884
Harun Al-Rashid 1886 – 1894
Jamalul Kiram II 1884 – 1936
Jainal Abirin 1936 – 1950
Ombra Amilbangsa 1936 – 1950
Ismael Kiram 1950 – 1974
Muh. Mahakuttah Kiram 1974 – 1986
Muhammad Punjungan Kiram 1980 – 1983
Abirin, Aguimuddin 1983
Jamalul Kiram III 1983 – 1990
Mohammad Akijal Atti 1990 – 1999
Ismael Kiram II PresentNEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list 
Page last modified: 29-03-2012 19:03:06 ZULU