300 N. Washington St.
Suite B-100
Alexandria, VA 22314
info@globalsecurity.org

GlobalSecurity.org In the News
Politiken February 08, 2005

IRAKISK POLITITOP SKAL TRAENES I EU

By Thomas Lauritzen, bruxelles

I forbindelse med amerikansk statsbesoeg er baade EU og NATO paa vej med store planer om traening af hundredvis af irakiske topfolk. Naar USA's nye udenrigsminister, Condoleezza Rice, i morgen besoeger baade EU og forsvarsalliancen NATO, vil det ikke skorte paa nye forslag til hjaelp med genopbygningen af Irak. Det forholdsvis vellykkede, irakiske valg har sat ekstra fart i konkrete planer, som skal bearbejdes under Rices besoeg med henblik paa politiske aftaler under et europaeisk-amerikansk topmoede om to uger. ' Vi haaber, at unionens udenrigsministre kan blive enige om en nyskabende EU-pakke for Irak paa et moede, dagen foer praesident Bush kommer til Bruxelles ' , siger Christian Gallach, talskvinde for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitiske repraesentant, Javier Solana. Der er tale om et omfattende, civilt uddannelsesprogram, hvor unionen forpligter sig til paa kort sigt at uddanne 700-800 topfolk fra irakisk politi, retssystemet og faengslerne. ' Det drejer sig ikke om grundtraening af almindelige politifolk, men uddannelse af selve eliten af det nye Iraks administration og myndigheder ' , siger Gallach. Hun forklarer, at der bliver tale om 20 forskellige kurser, som skal foregaa uden for Irak - primaert i selve EU-landene. ' Der er endnu ikke sat dato paa kursernes begyndelse, men her efter valget satser vi paa, at det kan ske hurtigt. Det er jo nu, at de nye irakiske myndigheder er under opbygning ' , siger Solanas talskvinde. En anden motivation for at skynde sig kan vaere de seneste ugers advarsler fra internationale menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch om, at det 'nye Iraks' politistyrker opfoerer sig mindst lige brutalt som under Saddam Husseins blodige diktatur. Ud over milliardbeloeb til den generelle genopbygning af landet vil EU ogsaa tilbyde den irakiske regering hjaelp til arbejdet med landets nye forfatning, som skal vaere klar til en folkeafstemning i oktober. EU-planerne vil sikkert blive modtaget med glaede af Condoleezza Rice, naar hun holder moeder med en raekke af unionens topfolk i Bruxelles og Luxembourg i de kommende dage. Men det er ikke uddannelse af politichefer, faengselsdirektoerer og dommere, som kan loese USA's stigende militaere problem i Irak. Paa et tidspunkt, hvor baade amerikanerne og briterne selv gerne ville begynde at drosle ned, saa er flere vaesentlige europaeiske allierede taet paa at traekke tropper ud. Holland har allerede besluttet at traekke landets godt 1.300 soldater ud, mens Polens regering oven paa valget overvejer at lade de cirka 2.500 polske soldater foelge efter. Derfor bliver den amerikanske udenrigsministers frokost med kollegerne fra alle de andre NATO-lande stedet, hvor Rice skal goede jorden for en mere kollektiv indsats for militaer traening. ' Hun vil sikkert gaa efter en faelles erklaering om, at nu skal hele NATO loefte i flok for at hjaelpe Iraks militaer og sikkerhedsstyrker paa fode ' , siger en hoejtstaaende NATO-kilde til Politiken. ' Hidtil har Frankrig og Tyskland blokeret for en stoerre traeningsindsats i selve Irak. Efter valget er der tegn paa, at de kan acceptere en model, hvor de mere skeptiske allierede deltager oekonomisk. De sender ikke folk til Irak, men betaler penge til NATO-fonde, som skal betale for uddannelse og transport af vaaben og udstyr til irakerne ' , siger kilden. thomas.lauritzen@pol.dk Fakta: Tropper i Irak Ud over USA har 28 lande soldater i Irak. Blandt de vaesentligste er Storbritannien, Sydkorea, Italien, Polen, Ukraine, Holland, Rumaenien, Japan, Danmark, Bulgarien, El Salvador, Australien og Georgien. Polen, Holland og Bulgarien ventes at traekke sig ud i loebet af 2005. Kilde: GlobalSecurity.org


Copyright 2005, A/S Dagbladet Politiken