300 N. Washington St.
Suite B-100
Alexandria, VA 22314
info@globalsecurity.org

GlobalSecurity.org In the News
Politiken February 02, 2005

VALG I IRAK: IRAKERE ADVARER MOD AT TRAEKKE TROPPER UD NU

By Thomas Lauritzen og Martin Aagaard, bruxelles

' Nonsens ' at tale om hurtig tilbagetraekning af internationale styrker, siger Iraks midlertidige praesident. Uenighed breder sig i koalitionen. To dage efter landets valg begynder irakiske ledere at diskutere en mulig tilbagetraekning af den amerikanskledede militaerkoalition - men de advarer mod hastvaerk. ' Det er komplet nonsens at bede tropperne forlade landet midt i dette kaos og magttomrum ' , sagde Iraks midlertidige praesident, Ghazi al-Yawer, i gaar til internationale nyhedsbureauer. ' Der er blevet begaaet fejl, men i det store og hele har de udenlandske styrker i Irak ydet et positivt bidrag. Det har vaeret det vaerd ' , sagde al-Yawer. Han forestiller sig, at en nedtrapning tidligst kan begynde ved udgangen af dette aar. Forsvarsminister Hazem Shaalan tilfoejede, at irakerne har brug for tid til at ' faa kontrol over graenserne og opbygge en moderne haer ' . Den irakiske indenrigsminister taler om en tidshorisont paa halvandet aar. Men baade praesident al-Yawer og ministrene i den midlertidige regering opfattes af mange som amerikanske marionetter, der naeppe taler paa vegne af det irakiske folkedyb. En meningsmaaling udfoert af det amerikanske institut Zogby tyder da ogsaa paa, at mellem 60 og 80 procent af den irakiske befolkning gerne ser amerikanerne og deres allierede forlade landet, saa snart en nyvalgt regering er tiltraadt. Derfor vaelger den shiamuslimske leder Abdul Aziz al-Hakim, der ventes at tone frem som en af valgets stoerste vindere, da ogsaa at holde spoergsmaalet om international tilbagetraekning meget mere aabent. Samtidig med den spirende irakiske debat er der ved at udbryde uenighed om timingen blandt USA's allierede i Irak. Ungarn trak landets soldater ud allerede i december, og Holland foelger trop i marts. Oven paa det irakiske valg er ogsaa den polske regering begyndt at tale om, at Polens 2.500 soldater boer kunne forlade landet i loebet af i aar. Paa den anden side advarer baade Danmark og andre medlemmer af koalitionen imod at forhaste sig. ' Det vil ikke vaere klogt at se valget (...) som en grund til at fremskynde tilbagetraekning af styrker. Det irakiske folk har brug for en fortsat militaer tilstedevaerelse for at foele sig i sikkerhed ' , sagde den australske premierminister, John Howard, i gaar. Noget lignende sagde udenrigsminister Per Stig Moeller (K) i Bruxelles i mandags. Men det er ikke kun i Danmark, at oppositionen er begyndt at kraeve planer for tilbagetraekning. Baade i Italien og i Storbritannien er der udbrudt lignende debatter oven paa valget. Ogsaa i USA kraever ledende demokratiske politikere, at praesident George W. Bush praesenterer en tidsplan for, hvornaar de over 150.000 amerikanske soldater kan komme hjem. Saa langt ventes Bush dog ikke at gaa, naar han i dag holder sin store 'state of the union'-tale til nationen. Den amerikanske regering laegger vaegt paa, at hele det internationale samfund foerst maa hjaelpe med at uddanne de irakiske sikkerhedsstyrker. Samme advarsel lyder fra baade danske og udenlandske eksperter. ' Indtil nu har traeningen af de irakiske styrker vaeret for daarlig. Det er urealistisk at tro, at de kan vaere klar paa mindre end 12 maaneder ' , siger Peter Viggo Jakobsen fra Dansk Institut for Internationale Studier. thomas.lauritzen@pol.dk martin.aagaard@pol.dk Fakta: Tropper i Irak Ud over USA har 28 lande soldater i Irak. Blandt de vaesentligste er Storbritannien, Sydkorea, Italien, Polen, Ukraine, Holland, Rumaenien, Japan, Danmark, Bulgarien, El Salvador, Australien og Georgien. Polen, Holland og Bulgarien ventes at traekke sig ud i loebet af 2005. Lande, der trak sig ud sidste aar: Nicaragua, Spanien, Den Dominikanske Republik, Honduras, Filippinerne, Thailand, New Zealand, Ungarn. Desuden findes der en lille FN-stoettemission kaldet UNAMI og cirka 100 militaerinstruktoerer fra NATO. Kilde: GlobalSecurity.org


Copyright 2005, A/S Dagbladet Politiken