UNITED24 - Make a charitable donation in support of Ukraine!

Military


Glossary of Names - South China Sea

ENGLISH NAME OCCUPIED By CHINESE VIETNAMESE TAGALOG/MALAY
Alison Reef V Liuman Jiao Bai Toc Tan
Amboyna Cay V Anbo Shazhao Dao An Bang Kalantlyaw/putau Kecil Amboyna
Ardasier Reef M Guangxingzi Jiao Antonio Luna/Terumbu Ubi
Ardasier Reefs M Andu Tan/Xibo Jiao Bai Kiue Ngua Permatang Ubi
Barque Canada Reef V Bai Jiao/Liwei Dao/Dazhushi Da Ky Van Mascado/Ter. Perahu
Bombay Castle V Pengbo Bao
Central Reef/London Reefs V Zhong Jiao Truong Sa Dong Gitna
Chigua Reef/Kennan Reef C Dongmen Jiao Ken Nan
Collins Reef/Johnson N. Reef V Guihuan Jiao Da Co Lin
Commodore Reer/Shoals P Siling Jiao Da Cong Do Rizal Reef/Ter. Laksamana
Cornwallis S. Reef/Shoal V Nanhua Jiao Da Nui Le
Cuarteron Reef/London Reefs C Huayang Jiao Bai Chau Vien
Dallas Reef M Guangxing Jiao Da Da Lat /Ter. Laya
Discovery Great Reef V Daxian Jiao Da Lon
East London Reef V Dong Jiao Can Dong, Da Dong Silangang
Eldad Reef V Anda Jiao
Fiery Cross Reef C Yonghu Jiao Chu Thap Kalingan
Flat Island P Feixin Dao/Antang Dao Dao Binh Nguyen Patag
Gaven Reefs C Nanxun Jiao Da Ga Ven
Grainger Bank V Lizhun Jiao Bai Que Duong
Irving Reef P Hou’ai Jiao Dao Ca Nham Balagtas
Itu Aba Island T Tai Ping Dao Dao Ba Bing Ligaw
Johnson Reef South C Gac Ma
Ladd Reef V Riji Jiao Da Lat
Landsdowne Reef V Quyuan Jiao
Lankiam Cay P Yangxin Shazhou Panata
Len Dao V Qiong Jiao
Loaita Island/South Island P Nanyue Dao Dao Loai Ta Dagahoy Dugao
Loaita Nan P Shuanghuang Shajiao
Louisa Reef M Nantong Jiao /Ter. Semerang Barat Kecil
Mariveles Reef M Nan Hai Jiao Das Ky Vien /Ter. Montanani
Mischief Reef C Meiji Jiao Da Vanh Khan Panganiban
Namyit Island V Hongxiu Dao Nam Yit Binago/llot Nam Yit
Nanshan Island P Mahuan Dao Dao Vinh Vien Lawak
North Danger Reef C Shuangzi Dao
Northeast Cay P Beizi Dao Dao Song Tu Dong Parola
Pearson Reef V Bisheng Jiao Hon Sip Hizon
Petly Reef V Bolan Jiao Do Thi
Pigeon Reef/Tennent Reef V Wumie Jiao Da Thien Nu
Prince Consort Bank V Xiwei Tan Bai Phuc Nguyen
Prince of Wales V Guangya Tan Bai Huyen Tran
Reed Tablemount/Bank V Liyue Tan
Royal Charlotte Reef M Huang Lu Jiao Da Sac Lot /Ter. Samarang Barat Besar
Sand Cay V Dunqian Shazhou Da Son Ca
Sin Cowe East Island V Sinh Ton Don
Sin Cowe Island V Jing Hong Dao Dao Sinh Ton/Gac Ma Rurok
South Reef V Nailuo Jiao Da Nam
Southwest Cay V Nanzi Jiao Da Song Tu Tai Pugad
Spratly Island V Nanwei Dao Dao Truong Sa Lagos
Subi Reef C Zhubi Jiao Da Su Bi
Swallow Reef M Dan Wan Jiao Da Hoa Lau /Ter. Layang Layang
Thitu Island P Zhongye Dao Dao Thi Tu Pagasa
Vanguard Bank V Wanan Tan Bai Tu Chinh
West Reef V Xi Jiao Con Tay
West York Island P Xiyue Dao Ben Loc Likas
Catwick Island V
Little Catwick V
Grand Catwick V Hon Da Ty
V Cu Lao Thu
Source: United States Pacific Command, Strategic Planning and Policy Directorate
Research and Analysis Division, South China Sea Reference Book, April 1996
C=China, M=Malaysia, P=Philippines, T=Taiwan, V=VietnamNEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list 
Page last modified: 20-06-2012 20:32:28 ZULU